Hotérkép
 

   gy.i.k.

   A 46/1997 (XII. 29.) KTM és a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. melléklete    alapján:
   (A felsorolás nem teljes, csak a kerttervezésre-kertépítésre vonatkozó    tevékenységeket tartalmazza)

   Mit lehet a kertben (magánterüeten) építési engedély    nélkül építeni?
 • a háztartási szilárd hulladékgyűjtőt, -tárolót
 • a kerti építményt (pl. hintát, csúszdát, homokozót, szökőkutat, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgyat, kerti napkollektort, épített tűzrakóhelyet, lugast stb.)
 • a 10 m3-nél kisebb víz- és fürdőmedencét
 • a legfeljebb 6 m magas (építményen elhelyezve 3 m magas) szélkereket
 • a zászlórúdat
 • a kerti szabadlépcsőt (tereplépcső)
 • a háztartási célú kemencét, húsfüstölőt, zöldségvermet
 • az állatkifutót, komposztálót, 3 m2 nettó alapterületnél nem nagyobb állattartási épületet
 • az 1,0 m-nél alacsonyabb támfalat
 • a teleken belüll, illetve a telek oldal- és hátsó telekhatárain futó kerítést.
 Milyen kerti tevékenységhez kell magánterületen építési       engedélyt kérni?
 • a fenti méreteket meghaladó kerti építményekhez
 • minden olyan egyéb építési munkához, tevékenységhez, melyet helyi önkormányzati rendelet építési engedélyhez kötött (pl. egyes kerületekben a fakivágás)
   Mihez kell építési engedélyt kérni közterületen?
 • park, sportpálya, játszótér létesítéséhez,
 • szobor elhelyezéséhez,
 • bármilyen kerítés létesítéséhez,
 • a telek természetes terepszintjének tartós, végleges jellegű megváltoztatásához a telekhatárok melletti 3,0 m széles sávon belül, valamint a telek egyéb részein 1,0 m-t meghaladóan,
 • olyan egyéb építési munkákhoz, amelyeket önkormányzati rendelet építési engedélyhez kötött.
    Mihez kell bontási engedélyt kérni magán- és közterületen    egyaránt?
 • 200 m3-nél nagyobb térfogatú, vagy a terepcsatlakozástól 10 m-nél magasabb építmény lebontásához,
 • az 1,0 m-nél magasabb támfal lebontásához.
©Modulor-Kert Bt. Minden jog fenntartva! designer:hajos.csaba@modulor-kert.hu